I dag klokken 11 startet årets hovedoppgjør for våre medlemmer ansatt på passasjerskip i norsk kystfart.

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at vi ikke bare forhandler om lønn men også viktige tekstlige endringer i avtalen.

Forhandlingene foregår paralellt med de to andre sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingsdelegasjonen fra Dnmf består av:
Hege Merethe Bengtsson, forhandlingssjef
Per Rydheim, leder av forhandlinsgdelegasjonen
Einar Daniloff
Jan Vikebakk
Helene Brandal, områdeansvarlig