Det er pause i forhandlingene på SFS 2404 fordi partene trenger noe mer tid til å jobbe mer med kompliserte spørsmål. Partene møtes igjen i april 2023.

Særavtalen gjelder inntil videre på ettervirkning.

Mer informasjon, kontakt forhandlingssjef Rune Johnsrud, +47 977 93 156, rj@dnmf.no