Navneendringen skjer formelt fra 1. januar 2023, men allerede fra den 19. desember 2022 vil ny profil på nettsiden www.mpk.no og i medlemsportalen være synlig og på telefon og chat vil du bli ønsket velkommen til Maritim pensjonskasse.

Postadressen og telefonnummer forblir uendret.


Den nye fanen blir dermed:  
Maritim pensjonskasse (MPK)