-    Vi merker oss også at regjeringen Støre reverserer kuttene den blå regjeringen gjennomførte, og at de i stedet styrker nettolønnsordningen og viderefører nettolønnsordningen for NOR og NIS. Samtidig heves taket til 220.000 kroner. I tillegg økes sjømannsfradraget til 83.000 kroner. Disse tiltakene betyr mye for norske sjøfolk, og vil være et vesentlig bidrag til at vi fortsatt kan ha norske sjøfolk om på norske skip både hjemme og ute, sier de tre organisasjonslederne.  Vi forventer nå at regjeringen følger opp den offensive maritime politikken og at den offensive arbeidslivspolitikken som de var tydelige på i opposisjon og valgkamp. Vi opprettholder ambisjonsnivået om at vi skal ha en lovfestet nettolønnsordning uten tak for alle segment.
 
-   Vi er også glade for at regjeringen styrker ENOVA med 200 millioner og regner med at det også vil bety styrking av grønt skipsfartsprogram.
 
-    Vi er imidlertid skuffet over at det ikke kommer en reell satsing på overføring av gods fra land til sjø. Mens regjeringen kompenserer økt CO2 avgift for landtransporten, med lavere veiavgift, lavere elavgift og lavere forsikring, så er det ikke foreslått tilsvarende kompensasjoner i skipsfarten.  Dermed vil dette virke konkurransevridende i favør av landtransporten og flytte mer gods fra sjø til land.  Vi kan heller ikke se noen konkrete tiltak for nærskipsfarten. Det håper vi at forhandlingspartnerne i Stortinget vil merke seg, og søke å innarbeide i de kommende forhandlingene i Stortinget, sier de tre.
 
Positivt av regjeringen Støre
-  Det er positivt at regjeringen satser maritimt, sier fra venstre sjøkaptein og administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande, administrerende direktør i Norges Maskinistforbund Hege Merethe Bengtsson og leder for Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen. Foto: Sigbjørn Larsen.