- Dnmf har gjennom tiden markert sine krav til likeverd og rettferdighet for alle i samfunnet. Ved å støtte Pride synliggjør vi også respekten for kjønns- og seksualitetsmangfold, sier forbundsleder i Dnmf, Jarl Gunnar Faksvåg.

Det er andre gang at Dnmf er med i Pride-arrangementet, og det gjør vi sammen med Unio og de andre Unio-forbundene.

- Det er viktig i den tiden vi lever i, og de utfordringene vi ser mange grupper i samfunnet opplever, at vi markerer vår støtte, og at vi som forbund tydelig krever at alle har rett til å bli respektert for den de er, uansett bakgrunn, sier Faksvåg.

- Medlemmene i Dnmf har en mangfoldig bakgrunn, de jobber i yrker der de møter folk over hele verden, fra hele verden og av alle kjønn. Det er viktig at vi viser respekt og åpenhet for alle. Fagorganisering er et virkemiddel for makt og innflytelse, basert på solidaritet, demokrati og likeverdighet. Dette forplikter, sier Faksvåg, og legger til at likestilling står sentralt i forbundets politikk.

Kjønnslikestilling har stått sentralt, men Dnmfs likestillingspolitikk favner bredere. Retten til å være den du er og rett til et arbeidsliv fritt for diskriminering er en kampsak for Dnmf, både nasjonalt og internasjonalt. Det er også viktig at vi har full støtte for vår jobb gjennom Unio-samarbeidet.
 

Facbook live: Unio feirer Pride