Det var flere høydepunkt på agendaen.   

Tidligere statsråd og stortingspresident Dag Terje Andersen holdt et innlegg om perspektiver for politiske muligheter og utfordringer. Dette engasjerte deltagerne i forumet, og Andersen ga villig bort tips for å vinne frem hos stortingspolitikerne slik hans erfaring er. Er man flere parter sammen om en sak så er dette veien inn.  

Jørn Askvik, Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norway presenterte muligheter innenfor godsoverføringer til sjøs. 

Samlingen var Tor Husjord siste som leder av Maritimt Forum Nord, og Tor holdt et innlegg om hvordan samarbeidet i forumet kan bli enda bedre i fra hans perspektiv.

Seksjonsleder for Kompetanse, Rekruttering og Utdanning (KRU) i Norges Rederiforbund Karin Gjerløw Høidahl holdt et innlegg om hva som rører seg innenfor utdanning og forskning.

Fra Dnmf deltok Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen

Neste samling planlegges i september og da i Trondheim.