Lovforslaget er tynt fundert og samtlige aktører som deltok i høringsrunden med unntak av Akademikerne advarte mot forslaget og mente at dette aldri skulle blitt lagt frem for Stortinget.

- Vi tror at denne lovendringen på sikt vil kunne bidra til å svekke beredskapen mot brann og ulykker. Den enkelte ansatte vil bli tvunget til å stå i stilling lengre for å oppnå en pensjon man kan leve av. Det må på plass en avtale som sikrer dem med særaldersgrenser pensjon man kan leve av når man når særaldersgrensen, sier Lasse Westby, Forbundsstyremedlem i Dnmf, leder av næringsutvalget KS, Brann og hovedtillitsvalgt for Brann- og redning i Det norske maskinistforbund.  
 
Lovforskrift hos lovdata