Arbeidet med å få på plass en fagskole for brann og redning i Tjeldsund har vært en lang prosess. I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å legge midler på bordet som vil sikre byggingen av en by brannskole. Dette kunne justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i dag meddele. Byggeprosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2023, og skal utdanne 160 brann- og redningspersonell hvert år.

-Det er veldig gledelig at regjeringen setter av midler til ny fagskole for brann og redning. Dette vil være med på å ytterligere profesjonalisere brannyrket og øke statusen til brannmannsfaget, sier Lasse Westby, leder av Dnmfs brann- og redningsforum

Regjeringen mener den nye fagskolen vil gi et stort og viktig kompetanseløft for landets brann- og redningsvesen. Dnmf har vært opptatt å bidra til dette løftet, og er nå glad for at regjeringen presenterer dette forslaget.

-Dette er et viktig tiltak, og vil sikre at morgendagens brann- og redningspersonell besitter den kompetansen fremtidens arbeidsliv trenger. Nå må vi sikre at flertallet på Stortinget stiller seg bak dette og at vi kommer i gang med byggingen så raskt som mulig, sier administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson.