For maritim næring er den store nyheten at regjeringen vil bygge 28 standardfartøyer (10 store og 18 mindre), hvor det er ønske om å bruke den norske maritime klyngen til utvikling, bygging og utrustning av disse.

Regjeringens flåteplan vil tilføre Sjøforsvaret minimum fem nye fregatter med helikoptre, inntil ti store og atten mindre standardiserte fartøy, og minimum fem undervannsbåter.

Med fremleggingen av Langtidsplanen for forsvaret, har regjeringen igjen understreket maritim nærings viktige rolle i forsvaret av Norge. Næringens store flåte av skip og omfattende infrastruktur på land er en avgjørende kapasitet for norsk forsvarsevne. 

Les kommentar fra Maritimt Forum

Les pressemelding fra regjeringen 

Les oppsummering fra Maritimt Forum