Assisterende direktør og fagsjef hos Dnmf Odd Rune Malterud er fast styremedlem.
8. desember ble årets siste styremøte gjennomført; fokus denne gang var Budsjett og planer for 2022, havvind og nye områder, status på ulike aktiviteter osv. 

Samarbeid for Sikkerhet sin hovedoppgave er å forbedre sikkerheten i olje- og gassindustrien. Det omfatter sikkerheten på installasjoner, landanlegg og fartøy på sokkelen. Mye av arbeidet skjer i arbeidsgrupper som utarbeider anbefalinger til bransjen. Du kan lære mer om SfS ved å gå inn på hjemmesiden https://samarbeidforsikkerhet.no/ eller se jubileums filmen her SfS 20 år - film