Rådgiver i Dnmf, Vidar Johan Vartdal, deltok denne uken på seminar i Sjøfartsdirektoratets lokaler i Haugesund. Temaet for seminaret var årets fokusområde på psykososialt arbeidsmiljø til sjøs, og det samlet aktører fra et vidt spekter av aktører innen sjøfarten – inkludert m.a. både rederier og opplæringskontorer.

Arrangør for samlingen var Sjøfartsdirektoratet, og seansen ble ledet av prosjektleder for risikostyring og analyse, Sverre Flatebø. 

Under seminaret fikk deltagerne lære mye om hvilke utfordringer som finnes i sjøfarten innenfor temaet psykososialt arbeidsmiljø, og også mye om hvilke verktøy som finnes for å møte disse. Mot slutten av seminaret var det åpnet for innspill og drøftelser.

Vartdal benyttet her muligheten til å sette et spesielt fokus på de utfordringer som møter ungdom som er på sine første turer til sjøs, og på hvordan en stadig mer tydelig generasjonskløft ofte bidrar til å gjøre det vanskeligere å få inkludert denne gruppen i mannskapet.
- Jeg vil, på vegne av Det norske maskinistforbund, takke Sjøfartsdirektoratet for et veldig positivt og konstruktivt seminar, sier Vartdal.