Det grønne skiftet skjer til havs. Når ungdom skal velge karriereretning, bør de se til maritim næring. Søknadsfristen til høyere utdanning, 15. april, er startskuddet for å bli del av løsningene på Norges – og verdens – utfordringer.

I dette innlegget i Haugesunds Avis belyser Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Hans Sande, administrerende direktør i Norsk sjøoffisersforbund og Hege Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund viktigheten av en bærekraftig maritim fremtid og innovativ teknologi.

Dette er en fortelling om Norges fortid, nåtid og fremtid. Hovedpersonen i fortellingen er havet – Norges viktigste ressurs. Havet har gitt oss mat, transport og arbeidsplasser i ualminnelig tid. De lange tradisjonene innen norsk maritim næring kan spores helt tilbake til vikingenes stolte båtbygger- og oppdagertradisjoner. I moderne tid, står samfunnet vårt fortsatt på skuldrene til modige sjøfolk gjennom århundrer. Vi har mye å takke de for.    

Det er helt utvilsomt; vi har vært og er en av verdens fremste sjøfartsnasjoner. Det skal vi også fortsette å være. For å ivareta og styrke rollen vår som sjøfartsnasjon globalt, er det vårt ansvar å lede an, heve standarder og flytte grenser for hva som er mulig. Det er en livsviktig oppgave i møte med dagens og fremtidens klimaendringer.  

Det er bred enighet om at klimaendringene må tas på alvor. Kravene til omstilling er skyhøye. Det gjør oss heldige. Vi representerer nemlig en næring med et unikt klimaengasjement. Vi tar viktige grep for å finne nye løsninger for å redusere fotavtrykket vårt. Norge har en verdensledende maritim klynge som gjennom årtier har vært banebrytende i utviklingen av fremragende teknologi. Klimakravene er derfor ikke en trussel for den norske maritime næringen. De representerer enorme muligheter. Vi har en unik mulighet til å gjøre en forskjell, globalt og nasjonalt, til lands og til vanns. Men for å lykkes, trenger vi unge talenter. 

Snart tar tusenvis av jenter og gutter et viktig valg. Den 15. april er søknadsfristen for universiteter, høyskoler og fagskoler. Det er en dato som markerer begynnelsen på resten av deres voksne liv. Som ung i 2021, er det kanskje vanskelig å se horisonten klart og tydelig. Klimakrisen, trusler mot velferdsstaten og global usikkerhet ligger som et tykt slør over linsa. 

Det maritim næring tilbyr den neste generasjonen er todelt. Vi tilbyr en unik mulighet til å bidra i den grønne omstillingen av næringen vår, men også muligheten til å sikre Norges fremtidige interesser. Vi må fortsette å skape verdier for fellesskapet vårt for å bevare velferdsstaten vår. Fra utviklingen av maritim nullutslippsteknologi og satsing på havvind til utvinning av mineraler på havbunnen og gjenvinning av avfall fra havet. Om fortiden vår var havblå, er fremtiden vår blågrønn. Det er et stort ansvar. 

For å oppfylle ansvaret vårt, trenger vi mangfold. Norsk maritim næring er i en særstilling når det gjelder bredden av kompetanse vi trenger. I maritim næring er det plass til et enormt mangfold, både teoretisk og praktisk. Vi trenger både kloke hoder og dyktige hender.  

Så, til jentene og guttene som lurer på hvilken retning de skal velge 15. april, har vi en sterk oppfordring: Se til havet! Havet har vært og skal fortsette å være hovedpersonen i fortellingen om Norge. Med kunnskap, innovasjonskraft og nevenyttighet skal vi fortsette å skape løsninger som verden trenger og verdier som Norge er avhengig av. Og for å klare det, trenger vi din hjelp. For maritim næring er fremtidens næring. Og fremtiden vår er blågrønn. 

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Hans Sande, administrerende direktør i Norsk sjøoffisersforbund og Hege Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund og styreleder Stiftelsen norsk maritim kompetanse. 

Innlegg i Haugesunds Avis