Her ble også assisterende direktør Odd Rune Malterud, leder for ITF MSC valgt til å delta under IMO/ILO bullying and harassment in the maritime sector, including sexual assault and sexual harassment, da dette nå er klassifisert som et sikkerhets problem med obligatorisk kompetanse inn i sikkerhets kursene fra 2014. Med på dette expert laget er også Lydia Ferrad, som også deltok og høstet stor applaus for sitt arbeid under agenda item 8: women and young seafarers

MARITIME JUST TRANSITION TASK FORCE som bygger videre på  BEYOND THE LIMIT og ITF’S SUSTAINABLE SHIPPING POSITION PAPER ble også presentert og vedtatt  hvor global opplæring for maritime profesjoner  på nye energikilder, grønn rettferdig økonomi for alle endelig er stadfestet og tas med til COP 28.

14.12.2003 COP28: A BREAKTHROUGH FOR WORKERS BUT A LONG WAY TO GO ON CLIMATE AMBITION

In a landmark move, leaders adopted the Just Transition Work Programme, with an explicit focus on key worker issues including decent work, quality jobs and social protection. Crucially, in a first for any COP, COP28 recognised the importance of labour rights to a just transition, alongside Indigenous Peoples, women and youth.

Les mer her.

Likeså ble endelig den nye ITF Manning Policy vedtatt og går inn som offisiell bemannings politikk basert på regelverket og ikke som før - på tariffavtaler. 

Oppsummert etter mange års arbeid ligger nå veien klar for at ITF kongressen til neste år totalt vil endre kursen med en poltikk basert på mennesket, og særlig maskin og elektrooffiserer i sentrum og det internasjonale regelverket som ramme.