21. og 22 september har den regjeringsoppnevnte strategigruppen maritim 21 vært samlet i Norges Forskningsråds lokaler på Lysaker rett utenfor Oslo, for å jobbe videre med forslag til en helhetlig, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien skal gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering. Forslaget skal gi strategisk retning og overordnede vurderinger.

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson sitter i den regjeringsoppnevnte strategigruppen. 

Temaer som har vært spesielt diskutert iblant annet gruppearbeid er 
-    Grønn omstilling 
-    Digitalisering 
-    Kompetanse utdanning
-    Fra innovasjon til ekspansjon

Les mer her