Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund signerte i dag på nytt mandat for Samarbeid for Sikkerhet, et mandat hvor alle aktørene i petroleumsindustrien har et felles mål om å unngå skade på mennesker, miljø og materiell.

Ved årsskiftet 2000/2001 ble prosjektet Samarbeid for Sikkerhet (SfS) opprettet som et virkemiddel for å identifisere beste praksis og arbeide for harmonisering. Målet er å forbedre helse ...og sikkerhet og å sette søkelys på forhold som påvirker dette.

De deltagende organisasjoner i Samarbeid for Sikkerhet (SfS) forplikter seg til et langsiktig samarbeid, som samsvarer med forventningene uttrykt i Stortingsmelding nr.7 (2001-2002) ”Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten”, og som videreføres i Stortingsmelding nr. 12 (2005 – 2006) og Stortingsmelding nr. 12 (2017 – 2018).

Arbeidet i SfS skal dekke virksomhet på anlegg, fartøy, kontorer og innretninger innen petroleumsvirksomheten.