Det har lenge vært mistanker og undersøkelser som viser at brannfolk har høyere risiko for å utvikle kreft enn resten av befolkningen. Nå har WHOs kreftforskningsorgan for første gang i sin klassifikasjon konstatert at det er en sikker sammenheng mellom brannyrket og kreft.

Les hele pressemelding her: 

Sikker sammenheng mellom kreft og brannyrket
 For første gang er brannyrket nå klassifisert som sikkert kreftfremkallende. Det har lenge vært mistanker og undersøkelser som viser at brannfolk har høyere risiko for å utvikle kreft enn resten av befolkningen. Nå har WHOs kreftforskningsorgan for første gang i sin klassifikasjon konstatert at det er en sikker sammenheng mellom brannyrket og kreft. 

- Dette er dessverre ikke overraskende, og for oss er det velkjent at hele denne yrkesgruppen, både brannfolk og feiere, har forhøyet kreftrisiko i yrket, sier Tommy Kristoffersen, leder av Brannmenn mot kreft.

 «Occupational exposure was classified as «carciogenic to humans» Group 1, based on sufficient evidence for cancer in humans» International Agency For Research on Cancer er en del av WHO, og er retningsgivende når det gjelder kreft og årsakssammenheng for ulike risikofaktorer i verden. I en melding går de nå ut for første gang og setter brannyrket i Gruppe 1, sikkert kreftfremkallende. Yrket er med det løftet opp to nivå fra 2b, «muligens kreftfremkallende». 
Også Kreftforeningen følger IARCs arbeid tett, og er opptatt av å få mer kunnskap og forskning på dette feltet. 

- Vi synes det er bra at klassifiseringen nå er på linje med det vi gjennom lang tid har sett i ulike studier og undersøkelser, nemlig at arbeid i brannyrket fører med seg eksponering som øker risikoen for kreft. Samtidig er det fortsatt mye vi ikke vet, så dette må ikke bli en sovepute 
– vi må fortsette å etablere ny viten rundt både brannfolk og kreft, og kreft i yrkeslivet generelt, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross. En rekke internasjonale forskere, deriblant norske forskere fra Kreftregisteret, har i perioden 11. – 14. Juni vært samlet i Lyon for klassifisering av brannyrket og kreftrisiko. Konklusjonen var altså at det nå er vitenskapelig grunnlag for å sette yrket i Gruppe 1, som er kjent kreftfremkallende yrke. Kristoffersen understreker at det er en rekke stoffer som til sammen gjør at hele yrket kan regnes som kreftfremkallende.
 - Vi kan nevne sot, fluorforbindelser i skum (PFAS, PFOS), mange kjemiske stoffer i brannrøyk, dieseleksos, skiftarbeid osv som kreftårsaker knyttet til yrket. Det er blitt gjort mange preventive tiltak i Norge, men fremdeles er det mange kommuner som henger langt etter. I tillegg må denne endringen medføre at ytterligere preventive grep må gjøres som f.eks. utvikling av metoder, verneutstyr og utstyr.
 – Vi forventer at dette blir tatt på alvor, også politisk. Dette innebærer også en fair lovgivning som ivaretar de brannfolk som blir rammet av yrkesbetinget kreft, sier Kristoffersen.