I dagens situasjon med krig i Europa, gasslekkasje i Østersjøen, droneaktivitet på sokkelen, og forhøyet risiko for sabotasje mot kraftinfrastruktur også i maritim næring, har sjømannsorganisasjonene gjennomført møter med beredskapssekretariatet der sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus, Norges Rederiforbund og Forsvaret møtes.  
Det har også vært ekstraordinært møte i Sikkerhetsforum der Dnmf og NSOF er representert som DSO (De samarbeidende organisasjoner). Sikkerhetsnivået i Nordsjøen er trappet opp, og sikkerhetsnivået i petroleumssektoren er trappet opp. Den militære tilstedeværelsen økes.  

I forbindelse med krisesituasjonene i Europa har de norske sjømannsorganisasjonene gjennom IMO foreslått grunnrammer for beredskap og sikkerhet i maritim næring til EU.  
Sjømannsorganisasjonene setter medlemmenes sikkerhet i fokus og arbeider opp mot nasjonale myndigheter og internasjonalt. Maritim næring er internasjonal, og Russlands annektering av Ukraina øker sikkerhetsrisikoen både nasjonalt og internasjonalt. Vi er i tett og løpende kontakt med myndighetene, rederier, rederiorganisasjoner og tilsyn.