Norge tillot i mars flere kritiske unntak fra regelverket for sjøfolk. Dette gjør Norge som en av de ti mektigste flaggstatene i IMO.

DNMF sendte den 19. mars en bekymringsmelding til norske myndigheter angående det vi mener er utradering av innførte nødvendige sikkerhets og verneregler for
arbeidstakere på skip.

Situasjonen gjelder ikke kun norske sjøfolk, men sjøfolk over hele verden, fordi mange flaggstater har valgt lignende strategi som Norge. Det er også grunnen til at Dnmf sammen med sine internasjonale samarbeidspartnere i ITF Seafarers kjører den globale kampanjen "Enough is enough" - Nok er nok.

I vedlagte dokument går fagsjef Odd Rune Malterud igjennom hele saken, og dokumenterer saken, og begrunner hva Dnmf mener er en alvorlig situasjon for arbeidstakere på skip.