Endringen gjør turnusordning vil kunne gi rett til sjømannsfradrag der «distansekravet» på 30 nautiske mil ikke er relevant. 

-  Regjeringen støtter vår vurdering av at arbeid i 24/7-turnuser også må kunne kvalifisere for sjømannsfradrag. Dette er en etterlengtet modernisering og en endring som gir trygghet og forutsigbarhet for både sjøfolk og redere i den NOR-registrerte kystflåten. Det beste av alt er at kystflåten ikke blir utelatt fra refusjonsordningen, noe som ville vært en alvorlig belastning for næringen, uttaler Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund. 

En NOR-registrert kystflåte med norske sjøfolk og redere er ikke bare viktig for den maritime klyngen i Norge, men også en viktig del av vår samfunnsberedskap. Peggy Hessen Følsvik i LO og regjeringen skal ha honnør for å ha bidratt til å få en løsning på denne kompliserte saken, som vi har jobbet med siden 2020. Nå ser vi frem til at det skapes ro rundt sjømannsfradraget og refusjonsordningen for kystflåten så vi kan jobbe videre for å få styrke innholdet i begge ordningene.