Sjømannskirken er utvilsomt en resurs for Det norske maskinistforbund sine medlemmer både i arbeid og fritidsforhold 24/7. DNMF har i likhet med over 200 bedrifter, rederier og høgskoler som er opptatt av mennesket, en beredskapsavtale som nå er forlenget til 2022 med Sjømannskirken om kriseberedskap, som inngår i vår egen HMS og beredskapsplan. 

24 timers beredskapstelefon + 47 951 19 181/ Beredskap for nordmenn i utlandet hvor forbundet og medlemmer og Deres familie kan henvende seg 24 timer i døgnet ved ulykker og kriser. Videre kan en gjennom denne ordning få bistand med bla. følgende:
• Støtte for kriseledelsen og beredskapstiltakene som iverksettes.
• Bistå i kontakten med pårørende i Norge, arbeidsgiver, utenrikstjenesten eller andre involverte.
• Kriseomsorg og hjelp til bearbeiding av hendelsen.
• Besøk på sykehus og i fengsel.
• Følge rammede til Europa/Norge.
• Legge til rette for markering/minnesamvær.
• Rådgivning ved utarbeidelse av beredskapsplaner.
• Årlig halvdagsseminar innen beredskap og kriseomsorg.
• Kurs og øvelser innen beredskap og kriseomsorg.

SKIPSBESØK Oppsøkende virksomhet ovenfor de skip som kommer til havn der Sjømannskirken er representert
•    Miljøarbeid om bord
•    Norske/ evt. Utenlandske aviser, transport og praktiske tjenester
•    Samtalepartner med taushetsplikt
SOSIALT NETTVERK Sjømannskirken ”et hjem i utlandet”
•    Sosiale og kulturelle program
•    Norske aviser, telefontjeneste, bibliotek, internett, kaffe og vafler
NETTKIRKEN Nettkirken www.nettkirken.no gjør Sjømannskirkens egen prestetjeneste tilgjengelig over hele verden
•    Nettpresten tilbyr samtale, informasjon og rådgivning
•    Portal til den enkelte sjømannskirke egne nettsider

Faktaboks 2020
Grunnet CV 19 restriksjoner er antall skipsbesøk sunket fra rundt 1800 i 2019 til noe over 400 i 2020, de fleste av disse har måttet foregå på kaien, men det har i tillegg vært digital kontakt med nærmer 1000 skip/innretninger.
189 beredskap telefoner og 102 beredskaps saker. I 2019 var det 3385 sykehus besøk og 1188 sosial saker i 2020 – med en ufrivillig drastisk nedgang i 2020, grunnet strenge restriksjoner!   

For ytterligere informasjon: http://www.sjomannskirken.no