Området omfatter offshore service, utenriksfergene, bøyelast og de øvrige NOR-avtalene. Forhandlingene skal i henhold til overenskomsten ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, pris- og lønnsutviklingen det siste året og utsiktene for kommende avtaleår. Imidlertid stod partene for langt fra hverandre til at det var mulig å komme til en enighet. Sjømannsorganisasjonene valgte derfor å bryte forhandlingene og partene søker nå bistand hos riksmekleren.