Assisterende direktør og Fagsjef Odd Rune Malterud var til stede da konferansen i år ble arrangert fysisk i år i forskjell fra i fjor. 

Se programmet for konferansen her.

Gjennom Sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Med på konferansen var også Dnmf medlem Tommy Kristoffersen, seksjonsleder beredskap, Bergen brannvesen.Som holdt innlegg om læring av hendelse rundt brann i batteridrevet fartøy.