Regjeringen har opprettet det de kaller for «arktisk maritim kompetansenode». Målet med noden er å sikre et tettere samarbeid mellom maritim næring og de maritime utdanningsinstitusjonene, og bidra til å styrke opplæringen for sjøfolk som opererer i området. Målet er at dette skal bidra til å øke kunnskapen og sikkerheten til sjøs, både i hverdagen og i nødssituasjoner.

Dnmfs administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson er oppnevnt til styringsgruppen for arbeidet, med politisk rådgiver og samfunnskontakt Jørgen Ringen Andersen som vara. Andersen deltok i oppstartsmøtet på Dnmfs vegne. Dnmf ser nå frem til å bidra i arbeidet.

– Oppdatert arktisk maritim kompetanse er viktig for at skip skal kunne drive forsvarlig, bærekraftig og effektivt i polare farvann. Samarbeidet skal bidra til at opplæringen av våre sjøfolk er bedre tilpasset forholdene i disse områdene, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Styringsgruppen består av representanter for sjømannsorganisasjonene, fra maritim næring, Nord Universitet, UiT Norges arktiske universitet og Nordland fagskole. Maritimt Forum Nord vil stå for den daglige ledelsen av arbeidet.