Ulf Brekke besøkte både MF «Losna» i sambandet Rysjedalsvika – Rutledal og MF «Storfjord» i sambandet Sløvåg – Leirvåg. Under disse besøkene var han i samtale med maskinsjefene Lars Svaberg og Helge Øksnes om bord i MS «Vingtor» i sambandet Bergen – Selje. Brekke fikk innblikk i skipenes drift og skiftordninger, og alle om bord i båtene ga gode tilbakemeldinger og trivdes godt.

Det er verdifullt å ha en jevnlig dialog og et godt samarbeid mellom de områdeansvarlige og våre medlemmene. Ulf Brekke hadde en svært positiv opplevelse under skipsbesøkene, og mannskapene om bord var imøtekommende og trivelige.