Dette er et felles besøk der alle tre forbundene på Maritimt Hus, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund har vært på båtene sammen. De har besøkt båter og medlemmer innen havbruk og offshore. 

Gjennom felles møter om bord får man både diskutert og besvart aktuelle temaer, og samlet få direkte tilbakemeldinger på utfordringer og problemstillinger fra alle de seilende. Samtidig er det på sin plass å melde om mye god stemning også. 

Onsdag besøkte de blant annet  "Aurora Storm", "Bourbon Mistral", "Viking Avant", "Ro Chief" og "Rohav". Torsdag var de på MS «Bergen Kreds»,  ambulansebåten MS «Roseflora»  og  MS «Øyservice» som går i skjærgården utenfor Florø og til Kinn

Ulf Brekke sier at han takker for gjestfriheten, og verdifulle innspill til forbundenes daglige arbeid for alle medlemmer!