Under besøket ble det holdt en rekke motiverende samtaler med de unge maskinist-studentene. Diskusjonene sentrerte seg rundt viktige temaer som faglig utvikling, karriereutsikter og betydningen av fagforeninger i maritim sektor. Frank Winnberg delte verdifull innsikt og erfaringer som hjalp studentene med å forstå de utfordringene og mulighetene som ligger foran dem.

Å være maskinist er en krevende og viktig rolle innenfor den maritime industrien. Med den raske teknologiske utviklingen i bransjen, er det viktig for unge maskinist-studenter å være godt forberedt på de kommende utfordringene.

I tillegg til faglige aspekter, ble det også diskutert spørsmål om arbeidsforhold og rettigheter. Winnberg delte informasjon om hvordan de støtter medlemmene sine i å oppnå rettferdige arbeidsvilkår og konkurransedyktig lønn. Dette er avgjørende for å tiltrekke og beholde talentfulle fagfolk i industrien.

Skolebesøk som dette gir en uvurderlig mulighet for både studenter og bransjeforeninger. Studentene får verdifull innsikt fra erfarne fagfolk, mens bransjeforeninger som Det Norske Maskinistforbund kan rekruttere og inspirere fremtidige medlemmer. Det er et positivt skritt mot å bygge en sterkere og mer kompetent arbeidsstyrke innenfor den maritime industrien i Trøndelag og utover.