Juridisk i Dnmf og områdeansvarlig rådgiver har i denne uken forhandlet frem en sluttavtale for et medlem som er maskinsjef, etter at han ble oppsagt på et urimelig grunnlag. Hans arbeidsgiver var et maritimt bemanningsforetak. Vårt medlem får en vesentlig bedre økonomisk kompensasjon enn lønn i oppsigelsestid, og han får en ordinær sluttattest.