Dnmf er bemannet gjennom hele sommeren både fra ledelsen, saksbehandlere, medlemsservice og informasjonsmedarbeidere. 

Oversikten under viser når de ansatte avvikler ferie.
Du finner også mer informasjon om de ansatte på denne lenken

Sommer 2021 i Dnmf

For alvorlige og akutte saker som haster og ikke kan vente er vår beredskapstelefon bemannet hele sommeren og kan nås ved:
Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson mobil: 41 44 18 18.
(Dersom du likevel ikke innen rimelig tid får kontakt, ta kontakt med Fagsjef Odd Rune Malterud på mobil: 913 21 563)