Asssisterende direktør og fagsjef Odd Rune Malterud er nestleder i styret. 

Les mer om sjømannshjelpen her.