Støre om redningsdykkerne:– Kommunen må ivareta sitt ansvar

Statsminister Jonas Gahr Støre er ordknapp om statlig
støtte til redningsdykkerne. Men samtidig kommer han
med en avklaring og «gladnyhet» fra regjeringen.
– På vegne av landsdelen, og
Tromsø: Dette er en gledens
dag, sa ordfører Gunnar Wilhelmsen da han holdt tale til
alle de fremmøtte i helikopterhangaren på Langnes onsdag.
I salen satt det representanter fra alle samarbeidspartnere
i «rednings- og beredskapsfamilien» som Tromsøs nye redningshelikoptertjeneste
samarbeider med. Men mottakeren for Wilhelmsens tale var
nok først og fremst statsminister Jonas Gahr Støre, som satt
på fremste rad.
– Før var det nærmeste av
denne type kapasitet Bodø i sør
og Banak i nord. Det er klart at
det var et stort hull imellom,
som nå blir dekket, sa Wilhelmsen.
Støre var inne på det samme
i sin tale: «Med denne basen i
Tromsø er sikkerheten og beredskapen styrket i nord. Det
er viktig, og på tide», sa Støre i
sin tale.
Minnet om rednings
dykker-debatten
Ordfører Wilhelmsen hadde
imidlertid mer på hjertet:
– Vi har nå en regjering, med
deg Jonas i spissen, som setter
beredskap veldig høyt, og som
kjenner Nord-Norge. For i nord
har vi et særlig behov for nettopp denne typen innsats. Vi
har store avstander og mangel
på infrastruktur. Vi trenger en
velferdsstat som kan hjelpe deg
uansett hvem du er og hvor du
bor, sa Wilhelmsen, og fortsatte:
– Jeg ser fram til totalberedskapskommisjonens rapport
neste år. Det kommer til å ha
stor betydning for tryggheten
til å bo, jobbe og leve her.
For om ett hull ble tettet med
nytt redningshelikopter, har et
annet åpnet seg på samme felt.
Wilhelmsen legger ikke skjul på
at han siktet helt konkret til debatten om redningsdykkertjenesten i Tromsø og regionen
rundt, som han selv var med på
å legge ned for et drøyt halvår
siden. De rødgrønne i Tromsø
mener staten må betale for tjenesten.
– Jeg håper rapporten den
tar for seg redningsdykkertjenesten og nasjonal finansiering, sier han til iTromsø.
Støre bekrefter:
Dykkertjenesten utredes
Hittil har justisminister Emilie
Enger Mehl ikke villet svare på
hvorvidt utredning av redningsdykkertjeneste vil være
med i totalberedskapskommisjonens arbeid. Overfor iTromsø kommer Jonas Gahr Støre
med en avklaring:
– Vil redningstjenesten
være med i regjeringens utredning?
– Ja, brann og redning og
dykkertjenesten er omfattet av
den, svarte Støre til iTromsø.
Uttalelsen har vært til kontroll av Statsministerens kontor.
Full pott ble det imidlertid
ikke på ordføreren onsdag.
– Kommunen må
ivareta sitt ansvar
Statsminister Jonas Gahr Støre
var nemlig ordknapp om hvordan han ser på situasjonen.
– Jeg kan ikke kommentere
hva den enkelte kommunen
gjør i forhold til det, sa han til
iTromsø, med henvisning til at
redningsdykkertjenesten er
langt ned.
– Tromsø ønsker statlig finansiering av redningsdykkertjenesten?
– Ja, og det er alltid en diskusjon, som vi må ta. Men kommunen må ivareta sitt ansvar,
og ha det tilbudet som er nødvendig, sier Støre til iTromsø.
Næringslivet presser på
Sterke krefter i næringslivet
jobber nå for å få regjeringen
på banen i saken. Lederen for
fagforbundet Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe
Bengtsson, har uttalt til iTromsø at nedleggingen gjør Tromsø, og den større regionen,
mindre attraktiv for nyetableringer av maritim industri. Særlig i lys av elektrifiseringen og
både regjeringens og kommunens mål om nye, grønne industrietableringer i
Nord-Norge.
– Vi har bred støtte om vår
bekymring. Det kommer blant
annet fra Hurtigruten, men
også Kystrederiene, Maritimt
forum og NHO sjøfart, som har
alle ferger og hurtigbåter, uttalte hun i august.
Ifølge disse aktørene har
Tromsø et attraktivt utgangspunkt med universitetssykehus
og ny redningshelikopterbase,
og at det derfor er ekstra pussig
at redningsdykkertjenesten
samtidig legges ned. Fagforeningen har tatt saken opp med
flere Ap-ministre i regjeringen.
TORA LIND BERG
tora.berg@itromso.no
RONALD JOHANSEN (FOTO