Nestleder i SV og nestleder i Stortingets Næringskomite Torgeir Knag Fylkesnes var gjest i møtet. Han deltok sammen med politisk rådgiver i SV Reber Roald Iversen. SV orienterte i møtet om deres synspunkter innenfor maritim næring og norsk næringsliv.   

I møtet ble det politiske øyeblikksbildet diskutert. Og krigen i Ukraina og dens konsekvenser gir en krevende situasjon, og så for maritim næring. 

I styremøtet hadde man også besøk av Sotiris Raptis som er nyvalgt generalsekretær i sammenslutningen av europeiske rederiforbund, ECSA.

Fra Dnmf deltok samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen