Både for Unio og deres medlemmer som Dnmf, men også ta en titt inn i fremtidskulen. 
Det var også stort fokus på den politiske situasjonen som nå har oppstått etter valget. 

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson var representert fra Dnmf.