Denne uken møtte styret til styreseminar i Oslo, sammen med kontrollkomiteen for å diskutere begges roller. Det ble også gjort rede for styrets og kontrollkomiteens tidligere oppdrag, samt kommende oppdrag i perioden framover.

Neste styreseminar vil være 8. og 9. desember.