Dette er i tråd med de lovnader SV ga i valgkampen og kravet fra sjømannsorganisasjonene.

Kravet fra Dnmf og Unio har i mange år vært uendret; styrke og forenkle tilskuddsordningen, og fjerne taket i alle segment.
I tillegg inneholder kravet fra Dnmf også at en må man lovfeste i større grad innhold og omfang. Gjennom dette kan Norge sikre seg en fullt ut konkurransedyktig ordning som sikrer nasjonen avgjørende norsk maritim kompetanse.

Hege-Merethe Bengtsson 
Administrerende direktør 
Det norske maskinistforbund