-    En ny merkedag for norske sjøfolk, sier Sigbjørn Larsen i NSOF og Bjørn Thorvaldsen i DNMF. Vi er glade på vegne av norske sjøfolk for at SV nå løfter denne saken frem i Stortinget. 

-    Vi har tro på at det er flertall i Stortinget for denne saken, sier Torgeir Knag Fylkesnes. Vi foreslår å fjerne taket, lovfeste substansen i ordningen for å sikre nødvendig forutberegnelighet, slik Holmefjordutvalget legger til grunn. Samtidig foreslår vi en forenkling av ordningen, sier SV.  

-    Tilskuddsordningen er avgjørende for å sikre norske sjøfolk jobber og forutsigbar framtid i den internasjonale konkurransen, sier Larsen og Thorvaldsen. Det er kanskje spesielt viktig for den svært konkurranseutsatte offshoreflåten.  Kravet fra sjømannsorganisasjonene har i mange år vært uendret. Styrke og forenkle tilskuddsordningen, og fjern taket i alle segment. Lovfesting i henhold til Holmefjordutvaget. 

Sjømannsorganisasjonene NSOF, DNMF og NSF mener at tilskuddsordningen sammen med norske lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for å sikre at norske sjøfolk har tilgang til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring også i fremtiden. Den kompetansen norske sjøfolk besitter vil være avgjørende for å sikre Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon, sier de. 

Regjeringen lover i Hurdalsplattformen at tilskuddsdsordningen skal styrkes. Tilbakemelding fra våre tillitsvalgte er at en svekket tilskuddsordning også svekker norske sjøfolks konkurransekraft. Den kompetansen norske sjøfolk besitter vil være avgjørende for å sikre Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon, sier de. 

Bildetekst:  -    SV ser ut til å være det partiet som fullt ut har forstått hvor avgjørende tilskuddsordningen er for å holde norske sjøfolk om bord, og for å opprettholde kompetansen i den norske maritime klyngen i den internasjonale konkurransen, sier Sigbjørn Larsen i NSOF og Bjørn Thorvaldsen i DNMF.  I dag løftet Torgeir Knag Fylkesnes (i midten) tilskuddsordningen inn for Stortinget. Foto: Jógvan Hugo Gardar.

 

Hva er nettolønnsordningen/tilskuddsordningen
Nettolønnsordningen er en refusjonsordning til norske rederier. Staten refunderer beløpet sjøfolkene betaler i skatt. 
Nettolønnsordningen sikrer at vi har norske sjøfolk om bord på norske skip. 
Konsekvensen av kutt i nettolønnsordningen vil være at norske sjøfolk blir byttet ut med mannskap fra lavkostland, og at viktig kompetanse for fremtiden dermed går tapt.

Nettolønnsordningen/tilskuddsordningen har:
- bidratt til å opprettholde norske arbeidsplasser på norske skip.
- sikret norsk maritim konkurranse og rekruttering av norske sjøfolk.
- gitt norske rederier mer konkurransedyktige vilkår.
- styrket innovasjonskraften i de maritime klyngene gjennom nærheten til norske sjøfolks erfaringer.