Vi kan ikke akseptere at rederier og andre maritime arbeidsgivere fortsetter med å pålegge hjemmekarantene, hotellkarantene og omfattende testregimer mot Covid 10 Corona. Det forekommer også usaklig landlovsnekt, og ofte uten den lovpålagte kompensasjonen. Norske myndigheter har for lengst normalisert situasjonen, og pålegger ikke lenger slike tiltak. 

Etter et møte med Norges Rederiforbund i februar har våre tre organisasjoner fått løfte om oppfølging overfor rederiforbundets medlemmer. Vi har nå rapportert om en del klare tilfeller av uhjemlet karantene, og vi har 23.3.2022 bedt rederiforbundet om rapport på oppfølgingen.

Saken vil bli fulgt opp koordinert av Dnmf, NSF og NSOF sentralt.