Tirsdag 23. og onsdag 24. november ble det gjennomført Tariffkonferanse for Fiskebåt på Hotell Admiral i Bergen. 

Flere temaer ble tatt opp, blant annet gangen i tariffoppgjøret, det politiske arbeidet, prognosen for mellomoppgjøret, hovedoppgjør for fisk, norsk arbeidsliv og forhandlingsmodell. 

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson hadde innlegg om gangen i tariffoppgjøret, det politiske arbeidet, prognosene for mellomoppgjøret, hovedoppgjør for fisk i 2021, norsk arbeidsliv og forhandlingsmodell,

Kurset ble ledet av Hege-Merethe Bengtsson, Ulf Brekke og Frank Winnberg fra administrasjonen til Dnmf.