Det er registrert sju omkomne på næringsfartøy i 2022, mot seks i 2021 og 13 i 2020. Gjennomsnittlig antall omkomne for de fem foregående årene er åtte. Alle de sju omkomne i 2022 var tilknyttet norske skip. 

Av de sju omkomne var femknyttet til arbeidsulykker, mens den siste hendelsen var knyttet til kantring. Tre hendelser skjedde på fiskefartøy, to på lasteskip og to på passasjerskip.

Les mer om statistikken her 

Regjeringens videre arbeid om nullvisjon for ulykker ombord på skip er svært viktig. 
Dnmf mener dette er svært viktig for arbeidstakerne da ny forskning, nye regelverk og standardisering, samt grunn-, etter-, og videreutdanning må på plass for at arbeidsplassene med de nye energiformene skal bli trygge.

Det er og har vært mye fokus på næringens påvirkning av miljøet ved valg og utvikling av nye løsninger uten at det samtidig er tilsvarende fokus på hva dette gjør med arbeidstakerens helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Forskning og utvikling, utdanning, etter- og videreutdanning, krav og regelverk, standardisering og operasjonalisering må følge utviklingen av næringen og ikke drives frem av for eksempel ulykker.

En visjon om 0 utslipp må følges av en visjon om 0 ulykker.