Assisterende direktør og fagsjef, Odd Rune Malterud, er aktivt engasjert i dette spørsmålet og mener det er svært viktig at vi får tilbakemeldinger fra de som arbeider om bord når det gjelder praktisk anvendelse og ansvarsfordeling for fremtidig tjeneste og kompetanse.

Det er spesielt viktig å fokusere på følgende deler av ISM-koden:


1.2.3 Sikkerhetsstyringssystemet må sørge for følgende:

  • At obligatoriske regler og forskrifter blir fulgt.
  • At gjeldende regler, retningslinjer og standarder anbefalt av organisasjonen, myndighetene, klassifikasjonsselskapene og sjøfartsorganisasjonene blir tatt hensyn til.


Og også på delen om "Ressurser og personell":

6.1 Selskapet må sikre at skipsføreren:

  • Er tilstrekkelig kvalifisert til å lede skipet.
  • Er fullt kjent med selskapets sikkerhetsstyringssystem.
  • Får nødvendig støtte for å kunne utføre oppgavene på en forsvarlig måte.


6.2 Selskapet må også sikre at hvert skip:

  • Er bemannet med kvalifiserte, sertifiserte og medisinsk godkjente sjøfolk i samsvar med nasjonale og internasjonale krav.
  • Har tilstrekkelig bemanning for å ivareta alle aspekter ved sikker drift om bord.

Dette er spesielt viktig, og det vises til prinsippene om minimumsbemanning som ble vedtatt av organisasjonen i resolusjon A.1047(27). Vi vil også fremheve punktet 6.2.2, som vi kjempet for å få innført i 2015.

Bli med i undersøkelsen her.