Under konferansen ble det lagt frem en svært viktig forkningsrapport, som Sintef har laget, på oppdrag fra Unio. Der ser de på arbeidsmiljøet, hva det gjør med ansatte å møte store, emosjonelle belastninger på jobben.

Over 7500 UNIO-medlemmer har i år svart på hva det gjør med dem å møte store, emosjonelle belastninger på jobben. Halvparten oppgir at det er stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

Forskerne fra Sintef la frem resultatene fra prosjektet under UNIO-konferansen på Sundvollen.

Funnene fra SINTEF-undersøkelsen kan bidra med ny og nyttig kunnskap for ansatte, ledere, forbund og arbeidsgivere innenfor store yrkesgrupper med høye, emosjonelle krav: Kunnskapen vil ifølge forskningen også kunne være relevant for andre yrkesgrupper hvor ansatte har arbeidshverdager med høye emosjonelle og relasjonelle krav og belastninger, som er rundt en million arbeidstakere.

Emosjonelle og relasjonelle krav handler om sider ved jobben som krever vedvarende følelsesmessig innsats på grunn av samspill og kontakt med andre mennesker.

Les mer om forskningen og resultatene på nettsiden under. Der kan hele rapporten også leses.

https://fremtidensarbeidsmiljo.no/