Spekter:
På grunn av streiken i Frontfaget, er oppstartsmøte mellom Unio og Spekter (helseforetakene) i morgen inntil videre utsatt.

Kommunal sektor:
Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er i dag blitt enige om inntil videre å utsette den planlagte forhandlingsstarten torsdag 20. april, på grunn av streiken i frontfaget. 

Partene i KS-tariffområde er KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune, YS- K og Akademikerne-kommune.