Rederiene må selv stå for organiseringen av vaksinasjonen, men kommuner som ønsker det kan også gi et tilbud til sjøfolk. 
 
FHI skal lage nødvendige kontrollrutiner for vaksinebestilling, gjennomføring av vaksinasjon og holde løpende oversikt over antall doser med tanke på det øvrige behovet i koronavaksinasjonsprogrammet. 

Som det fremgår av helseetatenes vurderinger tas det utgangspunkt i at vaksinasjonen dokumenteres i form av WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat.