På bakgrunn av hendelsene i Ukraina bad sjømannsorganisasjonene i dag umiddelbart om at beredskapssekretariatet trådte sammen. Vi har formidlet de bekymringene som har kommet frem fra våre medlemmer, og bedt rederiforbundet iverksette tiltak for å trygge sjøfolk om bord, slik at rederiene kan sikre trygg og sikker seilas, havneanløp, mannskapsbytter og reising.
 
Beredskapssekretariatet vil i tiden som kommer holde hverandre løpende oppdatert om utviklingen. Vi kommer også til å komme ut med eventuell ny informasjon dersom det skulle bli behov for det. 
 
Skipsfarten er internasjonal. Om bord i ett og samme skip kan det være mange nasjonaliteter. Flere kan være rammet både direkte og indirekte. Det er like vondt uansett hvor man måtte høre hjemme. Om bord er vi alle i samme båt, uansett hvilken nasjonalitet vi tilhører, og vi henstiller til alle om å opprettholde en god og respektfull dialog og tone oss sjøfolk imellom, og fokusere på de oppgaver vi har hver for oss og sammen, som vi skal løse om bord.
 
Så langt har det ikke vært meldt om direkte konsekvenser for skipstrafikken hverken i det aktuelle området eller på andre verdenshav. Vi må imidlertid være forberedt på at dette kan skape reiseutfordringer og vanskeliggjøre mannskapsbytter, jo nærmere konfliktområdet skipene befinner seg. 
 
Vi samarbeider med UD, norske myndigheter og våre internasjonale søsterorganisasjoner, og henstiller til alle om å være mer årvåkne, utvise aktsomhet og lytte til de råd som blir gitt internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
 
Hege Merethe Bengtsson, Dnmf
Johnny Hansen, NSF
Hans Sande, NSOF