Maritim næring er blant de næringene i landet som er mest utsatt for internasjonal konkurranse, og konjunkturrapporten er et viktig innblikk i utviklingen til de globale markedene.

Les hele konjunkturrapporten her

Maritim næring er først og fremst en distriktsnæring. 
Maritime bedrifter skaper og tilbyr høykompetente arbeidsmiljøer langs hele kysten vår, både til sjøs og på land. 
Distriktskommuner topper listen over lokalsamfunn med høyest andel maritime bedrifter og ansatte. 
En rapport fra Maritimt Forum viser at hele 57 prosent av maritime foretak ligger i mindre sentrale områder, mot 28 prosent blant foretak i øvrig norsk næringsliv. 
Maritim næring skaper arbeidsplasser og livsgrunnlag i mange lokalsamfunn spredt langs kysten. Av de sysselsatte i maritim næring jobber over 90 prosent utenfor Oslo.