Målet med prisen Årets verneombud er å sette fokus på den viktige rollen verneombudet har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen som verneombud.
 
I 2019 gikk verneombudsprisen til Ester Geitrheim, hovedverneombud ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, for hennes langvarige og kunnskapsrike engasjement for arbeidsmiljøet. På grunn av pandemien ble prisen ikke delt ut i 2020.
 
Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater.
 
Godt begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no  senest 10. september.
 
Begrunnelsen for forslaget må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i Verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.
 
Det er mange verdige kandidater som er blitt nominert tidligere, uten å nå helt opp. Vi oppfordrer derfor alle til å vurdere nominere på nytt verneombud man har nominert tidligere, men som hittil ikke har fått prisen.
 
Unios nettsak om verneombudsprisen
 
Statuttene for Unios verneombudspris