Åpent brev til Miljøpartiet De Grønnes leder Une Aina Bastholm

 

Vi viser til partileder Une Aina Bastholms kommentarer til tirsdagens budsjettenighet mellom FrP og regjeringspartiene der hun uttalte at «regjeringen bruker penger som fulle sjømenn».Det norske maskinistforbund (Dnmf) og våre medlemmer finner referansen svært uheldig, og håper Bastholm tar avstand både fra egen kommentar, og unnlater å bruke lignende referanser i fremtiden.

Dnmf er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet Unio, med vel 6000 medlemmer innen maritime og tekniske yrker, sjø- og landansatte i offentlig- og privat sektor. Dnmfs medlemmer er samfunnskritisk personell som sørger for forsyningssikkerhet, matvareleveranse, samt samfunnskritisk vare- og persontransport til og innenfor nasjonen.

Gjennom pandemien har våre medlemmer på sjøen møtt stengte havner og reiserestriksjoner som har gjort det vanskelig for sjøfolk å komme seg til og fra arbeid, samtidig som sjøfolk har måttet bli værende om bord flere måneder etter endt arbeidstid. Våre medlemmer har stått i første rekke gjennom en svært krevende tid, og sørget for kritiske tjenester til det norske folk.

Maritim næring har vært, er og skal være en av Norges største økonomiske drivere. Vi skal leve av og med havet i fremtiden, og våre medlemmer og den maritime næringen vil være helt sentral i det grønne skiftet og utviklingen av nye grønne løsninger i havrommet. Den maritime kompetansen norske sjøfolk besitter er nøkkelkompetanse for fremtidens Norge, og dette må anerkjennes av det politiske Norge.

Dnmf ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med MDG i fremtiden, der vi sammen kan jobbe oss frem til gode og treffende løsninger som sikrer utvikling, innovasjon og sysselsetting av sjøfolk bosatt i Norge. Samtidig forventer vi at Bastholm i fremtiden holder seg for god for å bruke referansen av overnevnte sort, og heller inviterer til konstruktive samtaler om en av Norges viktigste yrkesgrupper.

Dnmf inviterer til et møte med MDGs partileder der vi kan presentere et mer detaljert bilde av norske sjøfolk bidrag til et grønnere Norge.

Med vennlig hilsen,

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør
Det norske maskinistforbund