Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes for debatt og utforming av politikk for nå- og fremtiden.
Dnmf er tilstede der medlemennes interesser påvirkes.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Dnmf deltar med administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson som blant annet deltar i et debattpanel under Arendalsuka om Nye teknologier om bord – Grønt og trygt i Skipsfarten. Panelet tar for seg spørsmålet om det er mulig å komme trygt i mål i tråd med nasjonale og internasjonale målsetninger om reduksjon av utslipp. Dnmf har fokus på rettferdig omstilling.

Mange av Arendalsukas foredrag, debatter og arrangementer kan følges direkte på nett på Arendalsuka.no nettsider.

Arendalslogo