Styremøtene har vanligvis en gjest som innleder møtene, så også denne gang: Statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Nærings og fiskeridepartementet, innledet møtet med å si litt om den nye regjeringens målsettinger for maritim politikk. Videre fikk styremedlemmene kommentere og stille spørsmål.

Administrerende direktør hos Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson kommenterte regjeringens positive målsettinger om nye energiformer, og påpekte at dette ikke må gå på bekostning av arbeidstakeres liv og helse. Dette var det flere i styret som istemte og statssekretær var helt enig dette. 

Videre ble det orientert om andre politiske saker, maritimt forums budsjett for 2022 og forslag til styremøtedatoer for neste år. 

Dnmf var representert ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen.  

Maritimt Forum

Statssekretær Ulriksen fra styremøtet.