Konferansen er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og er en viktig arena for informasjon og meningsutveksling.

På konferansen som holdes i Stavanger er administrerende direktør i Det norske maskinistforbund Hege-Merethe Bengtsson tilstede. 

Dag 1 er hovedtema: Sikker og stabil energiutvikling, det geopolitiske bildet, totalberedskap, samvirke, kontinuitetsledelse, læring og erfaringsoverføring.

Dag 2 er hovedtema: Statlige aktører, hvordan opererer disse og hvilke trusler utgjør de?, grunnprinsipper for IKT sikkerhet, IKT sikkerhet-robusthet i petroleumssektoren, industrielle cyberangrep-hype, overvurdert eller en reel trussel, case, profesjonelle aktører bak ransomware.

Målgruppen for konferansen er personell i privat og offentlig sektor som jobber med beredskapsfaglige spørsmål, samt akademia, organisasjoner, politi og forsvar.

Dnmf anser det for avgjørende å sikre nødvendig norsk maritim kompetanse og nordmenn om bord på norskregistrerte skip, for at samfunnssikkerhet, beredskap og forsvar av landet skal være forsvarlig. Dnmf mener det må stilles krav til norske sjøfolk om bord på norskregistrerte skip som vil benyttes i skarpe oppdrag eller oppdrag knyttet til Norges samfunnssikkerhet. 

Les mer om beredskapskonferansen her: https://www.beredskapskonferansen.no/