- En rykende fersk permanent handelsavtale mellom Norge og Storbritannia er på plass. Den er mer omfattende enn alle frihandelsavtaler Norge har via EFTA, men mindre omfattende enn EØS-avtalen, sa hovedtaler Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

For få dager siden ble det enighet mellom Norge og Storbritannia om en ny permanent handelsavtale. Siden Storbritannia er en stor handelspartner, var det viktig at forhandlingene kom i havn. Den nye avtalen er mer omfattende enn alle frihandelsavtaler Norge har via EFTA (med nesten 40 land), men mindre omfattende enn EØS-avtalen. 

På seminaret ble deler av avtalen presentert.
 
Dnmf mener det er bra at landene inngår en frihandelsavtale, og her har man jobbet fort, muligens altfor fort. Slik vi ser det er det betydelig mangler innenfor krise og beredskap og tiltak for sjøfolk i forbindelse med krise og beredskapstider. Dnmf er bekymret for at arbeidstakere, norske sjøfolk, ikke er godt nok ivaretatt i denne avtalen.